FAALİYET ALANLARIMIZ

AİLE VE MİRAS HUKUKU

- anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında
- velayet ve nesebe bağlı davalarda,
- mal rejimi ve mirasa konu davalarda,
- çocuk ile şahsi ilişki tesisine ilişkin işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

BORÇLAR HUKUKU

- eser sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklarda;
- kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda ve
- borçlar hukuku çatısı altında toplanan diğer sözleşmelerle ilgili meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

CEZA HUKUKU

- soruşturma süreci takibi ve ifadelerde hazır bulunma,
- ceza mahkemelerinin yargı alanına giren konularla ilgili savunmaların takibi,
- uzlaşma hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

BİLİŞİM HUKUKU

- teknik bilgi ve deneyim gerektiren bilişim hukuku alanındaki davalar ile
- bilişim suçları ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenen suçlarda ki ceza yargılamalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

- ortaklığın giderilmesi davalarında;
- tapu ve kadastro davalarında ve
- gayrimenkulün aynına ilişkin tüm meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İCRA ve İFLAS HUKUKU

- ilamsız alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;
- ilamlı alacakların icra takibinde;
- kıymetli evraklardan doğan alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;
- istihkak davalarında;
- kira alacaklarında ve tahliye davalarında;
- iflasa ilişkin işlem ve davalarda;
- icra ceza davalarında ve
- ipotek ve rehin tesisi ile bunların kaldırılması süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

TİCARET HUKUKU

- ticari sözleşmelerin hazırlanmasında;
- ticari meselelerle ilgili ihtarnamelerin düzenlenip gönderilmesinde;
- ticari konulu müzakerelerde ve
- ticari ilişkilerden doğan tüm uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

TÜKETİCİ HUKUKU

- tüketicilerin hakem heyetlerindeki başvuruları ve tüketici mahkemelerindeki davalar ile
- tüketici hukuku kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

VERGİ HUKUKU

- Vergi davalarının takibi
- Vergi borcu icra takiplerinde vekillik
- Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
- Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar
- Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.